Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

FJ Pokročilí /max.4 studenti

Tento kurz je určen pro studenty, kteří znají pokročilejší gramatické vazby, jsou schopni vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas. Studenti jsou schopni vést konverzaci s rodilým mluvčím na běžná i odbornější témata.

Důraz je kladen:
 - především na aktivní konverzaci po celou dobu kurzu
 - upevnění a rozšíření slovní zásoby a kolokací
 - použití gramatiky v praxi
 - porozumění složitějším textům a zdokonalení poslechových dovedností
 - profesionální přístup lektorů
 - příjemná atmosféra v malých skupinách
 - zařazení rodilých mluvčí, kteří rozvíjí komunikační a poslechové dovednosti studentů


« Zpět na výběr kurzů

Specifikace kurzu

Název kurzu FJ Pokročilí /max.4 studenti
Místo konání Rožnov pod Radhoštěm
CEFR FJ - B1-B2
Zahájení 14.9.2022
Čas konání Středa , 15:30-17:45
Cena kurzu 13 680,-Kč 105 vh


Objednat kurz »