Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA Individuální způsob výuky - KIAORA

ENGLISH CAMP Příměstský tábor 2018

Vigantice

Název kurzu CEFR Den Čas Hodin/týd Zahájení Cena kurzu
English Camp 1 - červenec Po-Pá 8:00 - 16:00 9.7.-13.7.2018 2 800,- Kč objednat
English Camp 2 - srpen Po-Pá 8:00 - 16:00 13.8.-17.8.2018 2 800,- Kč objednat


Příměstský tábor je určen pro děti ve věku 5 – 14 let. Tábor je zaměřen na výuku anglického jazyka a rozvoj pohybových schopností.

 Výuka i pohybové části jsou vedeny kvalifikovanými lektory.

  Výuka anglického jazyka:

 • Výuka anglického jazyka probíhá interaktivní formou s důrazem na komunikaci, rozvoj slovní zásoby a mluveného projevu. Děti získávají kladný vztah k cizímu jazyku.
 • Výuku vedou kvalifikovaní lektoři s vysokoškolským vzděláním či s mnohaletými zkušenostmi s výukou dětí v anglicky mluvících zemích.
 • Do výuky je zahrnut rodilý mluvčí
 • Malé skupiny studentů zajišťují vysokou intenzitu výuky a individuální přístup lektorů ke všem dětem.
 • Výuka je přizpůsobena jazykové úrovni i zájmu dětí.

  Pohybová část:

 • je zaměřena na rozvoj pohybových schopností, obratnosti, sebekotroly a soustředění
 • důraz je kladen na týmovou spolupráci, komunikaci i logické myšlení a strategii
 • připravujeme netradiční hry a sporty, do kterých vkládáme i anglickou tematiku: Válka za nezávislost USA, skalní golf, živé dostihy, cesta za pokladem …...

 

 Časový harmonogram:

První den jsou děti rozděleny do skupin dle věku a jazykové pokročilosti. V každé skupině je maximálně 8 dětí.

 

         do 8:00         příchod dětí

08:00 – 08:30         „probouzecí“ hry

08:30 – 09:45         výuka anglického jazyka

09:45 – 10:00         svačina

10:00 – 11:00         týmové hry, netradiční sporty

11:00 – 12:00         výuka anglického jazyka

12:00 – 13:00         oběd

13:00 – 14:30         přednáška (dle tématu každého dne) + doprovodný program k dané tematice

                                  (didaktické hry, rozvoj vědomostí, atd.)

14:30 – 16:00         týmové hry, netradiční sporty, celotáborová hra

 

Místo konání:

Areál Výletiště - Vigantice (v případě špatného počasí v budově ZŠ Vigantice)

Stravování – v ceně tábora je zahrnuto:

 • Svačiny
 • Oběd v restauraci „TATRA“
 • Sladké odměny
 • Pitný režim

 

Doporučujeme: Jelikož každé dítě je jiné, doporučujeme, aby děti měly s sebou také svou svačinu a pití pro případ, že by jim svačiny nestačily či z jakýchkoliv jiných důvodů.

 

Každodenní příjezdy dětí:

V případě, že budete chtít své děti posílat na camp autobusovou dopravou, budeme na ně čekat každý den na zastávce Vigantice, škola a stejně tak je i na zastávku přivedeme po ukončení programu. V případě zájmu je nutné tuto skutečnost oznámit v kanceláři jazykového centra KIAORA.

Nutná výbava:

Je potřeba, aby děti měly každý den - sportovní oblečení, pohodlnou obuv, přezůvky (v případě deště), pláštěnku a pokrývku hlavy.

Ostatní vybavení je zahrnuto v ceně tábora.

 

FOTOGRAFIE - ENGLISH CAMP 2017